Αποθήκευση επίπλων, εμπορευμάτων, οικοσυσκευών και άλλων αντικειμένων.

Η εταιρεία διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένους ιδιόκτητους χώρους για την αποθήκευση επίπλων, εμπορευμάτων, οικοσυσκευών και άλλων αντικειμένων, για σύντομο ή μεγαλύτερο διάστημα.

Δίνεται μεγάλο βάρος στο θέμα της ασφάλειας. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία χρησιμοποιεί σύγχρονα συστήματα για την φύλαξη των αντικειμένων σας.

Οι αποθήκες μας έχουν ανοικτή πρόσβαση για τους πελάτες οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.