Η εταιρεία ΚΑΡΓΑΣ προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για την αποθήκευση, διαλογή & διανομή προϊόντων σε όλη την Ελλάδα.

Παρέχεται πλήρης ενημέρωση για τις μεταφορές, αφίξεις & παραδόσεις των εμπορευμάτων του από έναν έμπειρο και έμπιστο συνεργάτη της εταιρείας που εργάζεται καθημερινά για την σωστή διεξαγωγή των διανομών σας.