Μετακομίσεις
Η φόρτωση και εκφόρτωση κάθε οικοσυσκευής γίνεται με τα πιο σύγχρονα ανυψωτικά μηχανήματα ώστε να αποφεύγονται τυχόν φθορές που μπορούν να προκληθούν από τη μεταφορά στις σκάλες και στα ασανσέρ.

Μεταφορές εταιρειών
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μεταφορά εταιρειών συσκευάζοντας αρχεία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και την αποσύνδεση και επανασύνδεση συνθέσεων γραφείου.

Συσκευασία μικροαντικειμένων
Όλα τα μικροαντικείμενα συσκευάζονται ένα-ένα από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και στη συνέχεια τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια.

Συσκευασία επίπλων
Τα έπιπλα συσκευάζονται με ειδικά υλικά συσκευασίας έτσι ώστε να είναι ασφαλέστερη η μεταφορά τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε εύθραυστα αντικείμενα, ηλεκτρικές συσκευές και έργα τέχνης.

Σύνδεση – Αποσύνδεση επίπλων
Τα έμπειρα συνεργεία της εταιρείας αναλαμβάνουν την αποσύνδεση και την αποσύνδεση των επίπλων και των ηλεκτρικών συσκευών.