Πριν τη μετακόμιση
• Κανονίστε τη μεταφορά των αντικειμένων ειδικής μεταχείρισης όπως χρυσαφικά, πολύτιμα έγγραφα, κατοικίδια ζώα και άλλα.
• Ενημερώνετε τα σχολεία και τις διάφορες υπηρεσίες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, τράπεζες κ.λπ.) για το κλείσιμο ή τη μεταφορά των λογαριασμών σας.
• Κανονίστε τις αποσκευές σας με πράγματα που χρειάζεστε για διαμονή λίγων ημερών.
• Κανονίστε την αλληλογραφία σας στη νέα σας κατοικία.

Στην τελική ευθεία
• Συλλέξτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μετακόμιση.
• Τοποθετείστε σε συγκεκριμένα κιβώτια (σας τα παρέχει η εταιρία) όλα τα είδη που θα χρειασθείτε την πρώτη ημέρα της μετακόμισης στη νέα σας κατοικία.
• Σημειώστε ποια κιβώτια δε θα περιληφθούν στη μεταφορά και θα πάρετε μαζί σας.
• Πριν αποχωρήσετε ελέγξτε εάν έχετε ξεχάσει αντικείμενα και παραδώστε τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη.
• Έχετε ένα πρόχειρο πλάνο τοποθέτησης των επίπλων και υποδείξτε το στο προσωπικό.
• Ελέγξτε την κατάσταση των πραγμάτων σας.